Ψηφιακές αφηγήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οι μαθητές δημιούργησαν μικρές ιστοριούλες με οικολογικό μήνυμα με το διαδικτυακό εργαλείο  ToonDoo. Δείτε τις εργασίες σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου :

save planet - 6th prim.school n.ionia - d1 by dim6vold1 | Make your own at www.toondoo.com

save planet - 6th prim.school n.ionia - e1 by dim6vole1 | Make your own at www.toondoo.com

save planet - 6th prim.school n.ionia - e2 by dim6vole2 | Make your own at www.toondoo.com

Save planet - 6th prim.school N.IONIAS - ST2 by dim6volst2 | Make your own at www.toondoo.com