Δημιουργία Κόμικς στο ολοήμερο

 ...με τη βοήθεια της Web2.0 εφαρμογής Pixton (Ομάδα Εργασίας: Χριστίνα, Εβελίνα, Κλέιβι, Θανάσης)