Μαθαίνοντας τα επίθετα στα Αγγλικά

Ένα ευχάριστο δημιουργικό project που σε πρώτο επίπεδο:

  1. βοηθά τους μαθητές να αποστηθίσουν τα ΕΠΙΘΕΤΑ (adjectives) και παράλληλα,
  2. με παιγνιώδη και τρυφερό τρόπο παροτρύνει τα παιδιά
    1. να προσεγγίσουν τα προσωπικά καθημερινά τους συναισθήματα,
    2. να τα αναγνωρίσουν και
    3. να τα κατανοήσουν.

Κατόπιν οι μικροί μαθητές προχωρούν σε μια αυτοαξιολόγηση κατασκευάζοντας το ατομικό τους «παράσημο» (badge of honour) εντοπίζοντας ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ και χωρίς παρέμβαση της καθηγήτριας τα θετικά & τα αρνητικά στοιχεία τους, προκειμένου:

  1. να αισθανθούν αυτοπεποίθηση και
  2. να αποφασίσουν να διορθώσουν τα τυχόν τρωτά σημεία τους.

Φιλοσοφία μας είναι ότι πέρα από την γνώση της αγγλικής γλώσσας οφείλουμε να «πλάσουμε» ανθρώπους ήρεμους, ώριμους & ψυχικά ικανοποιημένους και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι ωθώντας όλα τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις ατομικές & κοινωνικές δεξιότητες τους, αξιοποιώντας τις μικρές, μέτριες ή πλούσιες δυνατότητές τους.

Miss Clairy

20180208_101011.jpg 20180208_101021.jpg 20180208_101139.jpg

20180208_101148.jpg 20180208_101214.jpg